Szentgróti Tünde tanár, klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus és szupervízió alatt álló pár- és családterapeuta vagyok. Alapképzésemet Budapesten, szakképzésemet Bécsben végeztem. Bécsben működő praxisomban immáron tíz éve dolgozom egyénekkel, párokkal és családokkal. Szakmai hátterem és sok éves tapasztalom mellett jó magam is külföldön élő, gyakorló szülő vagyok.


KÜLFÖLDÖN ÈLEK
Ha arra szánjuk el magunkat, hogy külhonban éljünk, akkor nem marad más hátra számunkra, mint hogy más emberré váljunk, mint áttelepülésünk előtt. A hely – és kultúraváltás a külső változást jelenti csupán. Ezernyi szálon kötődünk a szülőföldünkhöz: a közös nyelv, a közös kultúra, a közös múlt, a rokonok, a barátok… és a még hosszan folytathatnánk a sort. A belső, pszichés utazás egy sokkal hosszabb és göröngyösebb folyamatot jelent.

Akár egyedül, akár partnerrel vagy éppen az egész családdal vágunk neki a nagy útnak, egyik esetben sem spórolhatjuk meg, hogy elgyászoljuk mindazt, amelyet az otthonunk elhagyásával elveszítettünk. Mindezzel párhuzamosan, számtalan változásra kényszerülünk, hogy az új környezetbe való beilleszkedésünk is sikeres legyen. Ezek a folyamatok lassan zajlanak, és időről-időre próbára teszik a lelki teherbírásunkat.

Praxisomban gyakorta találkozom olyan párokkal, ahol az egyik fél szakmai előmenetele -- és ezáltal a jobb anyagi feltételek megteremtése a család számára -- a fő motiváló erő az országváltást illetően. A másik fél a megszokott rutinból kiszakadva sok esetben „légüres térben” találja magát, így kénytelen “újrateremteni” önmagát. Ugyanis szakmai előélete vagy a befogadó ország nyelvének hiányos ismerete, illetve a gyermekek gondozása miatt csak nehezen tud alkalmazkodni az új körülmények adta kihívásokhoz. Ezek a folyamatok komolyan próbára teszik az egyén stressz- és kudarctűrő képességet, és folyamatos családi konfliktusok forrásává válhatnak.

Míg a családok a szerepek rugalmas átalakítására kényszerülnek, addig az egyedül útrakelőknek eleinte a magánnyal kell megküzdeniük. A támogató rokoni és baráti kapcsolatok hiányában a nehézségek, krízishelyzet nagyobb súllyal nehezednek az egyénre, mint hazai környezetben. A szakemberrel folyatott konzultációnak ezen esetekben különösen nagy megtartó ereje van.


Mivel fordulhat hozzám?

- ha félelmei, szorongásai miatt nem tud úgy élni, ahogy szeretne

- ha alvási nehézségekkel küzd

- ha pánikrohamai vannak

- ha úgy érzi, hogy egy súlyos veszteség (pl. szakítás, válás, haláleset) után nem tud továbblépni

- ha meggyengült az önbizalma és az önbecsülése

- ha folyton nyugtalan, feszült

- ha elakadt a párkapcsolata

- ha szeretne megszabadulni valamely káros szenvedélyét

- ha már semmi nem okoz igazán örömet

- ha újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerül és nem tudja, hogy miért

- ha néhány dolgot meg szeretne változtatni az életében és nem tudja, hogy hogyan fogjon hozzá


Videokonzultáció

Előfordulnak olyan helyzetek az életben, hogy valamely okból kifolyólag a személyes konzultáció nem lehetséges. Ezekre a helyzetekre kínál egyfajta megoldást a videóbeszélgetés.


Előadások és szemináriumok

Országváltás és családi együttélés

Szülővé válni. Az első gyermek születése

Kötődéselmélet: korai anya gyermek kapcsoltról

Az élet felén. Az életközépi válságról

A „Spezialangebot” menüpontban feltüntetett szemináriumok megfelelő érdeklődés esetén magyar nyelven is megrendezésre kerülnek.